O nas
Zarząd
Działalność naukowa
Aktualności
Regulamin koła
Galeria
Linki
Kontakt

Publikacje

a) Latoch A., Siek J., Wargacka M.: Bezdomni i ubodzy konsumenci usług żywieniowych [w:] Kołożyn-Krajewska D. (red.): Konsument usług turystycznych i żywieniowych wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2012, 150-166.
b) Artykuł na temat działalności SKN, który ukazał się w Aktualnościach UP - Smalej B., Głuchowska-Gołda G., Czochra K.: Jakość pod kontrolą - o Kole Naukowym Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Aktualności UP, 2012, 1(61): 27.
c) Katarzyna Fałek, Grażyna Głuchowska-Gołda, Beata Smalej (2012) HACCP – czyli jak wyprodukować bezpieczną żywność w gastronomii. [w:] TYGIEL 2012- czyli jak rozwijać naukę? pod red. Maciąg K., Szala M., Wyd.. Politechnika Lubelska, s. 116-122, ISBN 978-83-63569-06-8
d) Grażyna Głuchowska-Gołda, Beata Smalej (2013) Świadomość konsumentów na temat systemów zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jako determinanta ich decyzji nabywczych, [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, pod red. Salerno-Kochan M. Wyd. Naukowe PTTŻ, s. 134-139, ISBN 978-83-935421-2-3,
e) Beata Smalej, Grażyna Głuchowska-Gołda (2013) Przeciwdziałanie procesom utleniania w ekologicznych wyrobach mięsnych. [w:] TYGIEL 2013 – postępy w naukach przyrodniczych, pod red. Maciąg K., Szala M., Winiarski G., Wyd.. Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-63569-84-6 (w druku)
e) Grażyna Głuchowska-Gołda, Beata Smalej (2013) Ekologiczne przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego, [w:] TYGIEL 2013 – postępy w naukach przyrodniczych, pod red. Maciąg K., Szala M., Winiarski G., Wyd.. Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-978-83-63569-84-6 (w druku)
f) Justyna Paciorek, Justyna Siek, Monika Wargacka, Małgorzata Karwowska: (2013) Badanie wyróżników jakościowych wybranych kiełbas homogenizowanych, [w:] TYGIEL 2013 – postępy w naukach przyrodniczych, pod red. Maciąg K., Szala M., Winiarski G., Wyd.. Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-63569-84-6 (w druku)
g) Justyna Paciorek, Justyna Siek, Monika Wargacka, Małgorzata Karwowska (2013) Preferencje konsumenckie na temat parówek, [w:] TYGIEL 2013 – postępy w naukach przyrodniczych, pod red. Maciąg K., Szala M., Winiarski G., Wyd.. Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-63569-84-6 (w druku)