O nas
Zarząd
Działalność naukowa
Aktualności
Regulamin koła
Galeria
Linki
Kontakt

Samokształcenie

-przygotowanie multimedialnych referatów z zakresu:
  • definiowania jakości, charakterystyki systemów zapewnienia jakości (GAP, EUROGAP, GHP, GMP oraz HACCP)
  • wytycznych zawartych w Codex Alimentarius oraz zasad funkcjonowania systemu RASFF
  • problematyki żywnościowej w ustawodawstwie polskim i UE, w tym: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

-okres wakacyjny 2011 r. zapoznanie się z kuchnią Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie w celu wykorzystania zdobytej wiedzy na spotkaniach Koła